Conductive education

Conductive education (CE) eller på svenska konduktiv pedagogik (KP) är en etablerad holistisk habiliteringsmetod med nöjda användare över hela världen. Se t.ex. denna film från ett center med träning för barn i Canada.

Filmen är länkad från Youtube: