Sommarkurs i konduktiv pedagogik (Petö-träning) i Vasa 2019

Sommarkurs i konduktiv pedagogik (Petö-träning) i Vasa 2019

FÖR VEM: Fysiskt funktionsnedsatta.

TIDPUNKT: måndag 05.08 – fredag 09.08.2019 ( 5 dagar)

PLATS: Vamia idrottshall, Vasa

KURSLEDARE: från MOIRA Center, Budapest

KURSINNEHÅLL
Intensiv träning i liten grupp. Gruppindelning sker individuellt
I: 3 timmar på morgonen kl. 9-12
II: 3 timmar på eftermiddag kl. 13-16

Metoden är konduktiv pedagogik.

Deltagarna förväntas ha egna assistenter eller föräldrar med.

Kursspråket är engelska, omväxlande med svenska/ finska .

KURSAVGIFT: 110 € för hela kursen (3 t i 5 dagar).  Möjlighet till individuell bedömning eller “prova på” dag enligt överenskommelse. Avgiftsfritt mellanmål ingår.  Sista anmälningsdag 31 maj.

ANMÄLAN OCH FÖRFRÅGAN: info@vaktiva.fi / Bodil Cederberg 050 574 0054, Jussi Koiranen 044 934 7979

ARRANGÖR: Vaktiva-handikappidrott, motion och aktivitet för funktionshindrade i Vasanejden.rf.
VARMT VÄLKOMNA!

Sommarens petö-kurs 2019

OBS!

Nästa Petö-kurs är nu inplanerad för sommaren 2019, 5-9 augusti.

Föräldrar till barn med intresse för CE rekommenderas ta kontakt så snart som möjligt, så vi hinner planera för separat barngrupp.

Sista anmälningsdag 31.05.2019

Conductive education

Conductive education (CE) eller på svenska konduktiv pedagogik (KP) är en etablerad holistisk habiliteringsmetod med nöjda användare över hela världen. Se t.ex. denna film från ett center med träning för barn i Canada.

Filmen är länkad från Youtube:

 

 

 

Vad är konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik (även kallad Petö–metoden efter upphovsmannen Andra´s Petö) är träning i grupp med specialutbildad pedagogisk instruktör, även kallad ”conductor”.  Personer med olika typer av hjärnskador såsom cerebral pares, MS, stroke m.fl. kan dra nytta av träningsformen som är ett komplement till konventionell rehabilitering.

Träningsformen passar för olika åldrar. Träningen sker i små grupper. Vid större antal deltagare eftersträvas indelning i någorlunda åldershomogena grupper, såsom småbarn, skolbarn, vuxna osv.

Metoden är holistisk och multiprofessionell. Träningen är individuellt utformad och syftar till att stödja personlig utveckling. I tillägg till motoriska färdigheter understödes psykisk, social och kognitiv utveckling.

Metoden har blivit världsberömd och är sedan länge erkänd i Skandinavien. Norska staten erkände metoden år 1999 och statlig finansiering för träningen började ges där år 2003. Via ett projekt kom metoden till Ruskeasuo-koulu i Helsingfors år 1998 och är sedan dess varit etablerad vid de statliga specialskolorna i Finland.

Sommaren 1999 hölls den första sommarkursen i konduktiv pedagogik i Vasa. Sedan dess har metoden varit integrerad i undervisningen vid Mussor skolas Rossgatan-enhet, med handledning från ungerska conductors.

Då det kom till kännedom att den s.k. petö-undervisningen vid Mussor-skola försvinner i och med läsåret 2016-2017 ansåg föreningsgrundarna det som mycket angeläget att försöka hitta lösningar för att det i framtiden ska kunna erbjudas alternativ för utveckling och stimulans till ovanstående grupp som på grund av mindre eller större funktionsnedsättning har mycket svårt att göra sin röst hörd.

Conductive education (CE) eller på svenska konduktiv pedagogik (KP) är en etablerad holistisk habiliteringsmetod med nöjda användare över hela världen. Se t.ex. denna film från ett center med träning för barn   https://www.youtube.com/watch?v=GA2uMiBT3lI

 

Internationella tillgänglighetsdagen 18.5. i Vasa

Internationella  tillgänglighetsdagen 18.5. i Vasa på torget kl. 13-15.

Kl. 13.15 stiftar företagare, stadens beslutsfattare och tjänsteinnehavare bekantskap med staden

Kl. 14.00 har publiken möjlighet att prova på hjälpmedel

Informationsinslager:

  • Vad är tillgänglighet
  • Hissunderstöd
  • Tillgänglighetsunderstöd
  • Hemrenoveringsunderstöd

Program:

  • Dragspelsmusik
  • Trumpetmusik, Lassi Alahäivälä
  • Dans
  • Test av trehjuling

Kolla reklam.