Bli medlem

Som medlem får du information om verksamheten och kan vara med och bestämma vad man ska arrangera. Vi försöker hålla verksamhet gratis och via det tillgänglig, men för evenemang som har en deltagaravgift för medlemmar rabatt.

Med medlemskap och medlemsavgift stöder du förening och syfte både mentalt och ekonomiskt.

Medlemsavgift: 20 euro

Familjemedlem i samma hushåll: 10 euro

Assistentmedlem: 10 euro

Meddela nedanstående uppgifter per email och gör direkt inbetalning eller meddela per brev eller telefon så tillsändes bankgiro.

Namn:

Telefonnummer:

Email:

Adress:

Födelsedatum:

Om medlemskap för familjemedlemmar ange deras namn:  

Om medlemskap för personliga assistenter ange deras namn och adress:

I webbanken: 

Mottagare:  Handikappidrott, motion och aktivitet för funktionshindrade i Vasanejden rf,

Adress:    Kvarngatan 13 A 17, 65100 Vasa

Email:    simossc@hotmail.com  

Konto: Ålandsbanken IBAN FI44 6601 0010 3395 62  

Meddelande: Ditt namn, om du betalar din medlemsavgift. / Deras namn, som man betalar avgift för.    

Viestikenttään: Oma nimesi, jos maksat jäsenmaksusi. / Niiden henkilöiden nimet, joiden jäsenmaksu suoritetaan