Vad är konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik (även kallad Petö–metoden efter upphovsmannen Andra´s Petö) är träning i grupp med specialutbildad pedagogisk instruktör, även kallad ”conductor”.  Personer med olika typer av hjärnskador såsom cerebral pares, MS, stroke m.fl. kan dra nytta av träningsformen som är ett komplement till konventionell rehabilitering. Träningsformen passar för olika åldrar. Träningen sker i små grupper. Vid … Continue reading Vad är konduktiv pedagogik