Mitä konduktiivinen pedagogiikka on

Konduktiivinen pedagogiikka eli KP ( n.s. Petö-menetelmä, Unkarilaisen András Petön (1893-1967) luoma pedagogiikka) on harjoittelua ryhmässä, jota vetää erityiskoulutettu pedagogi, josta käytetään termiä ”conductor”.  Henkilöt joilla on erilaisia aivovammoja esim. cerebral pares, MS, halvaus yms. voivat hyötyä treenimuodosta, joka tukee perinteistä kuntoutusta.

Harjoittelumuoto sopii kaikenikäisille. Harjoittelu tapahtuu pienissä ryhmissä. Suuret ryhmät  pyritään jakamaan ikäryhmittäin homogeenisiin ryhmiin, kuten taaperot, kouluikäiset, aikuiset jne.

Menetelmä on holistinen ja moniammatillinen. Harjoittelu on yksilöllistetty ja edistää henkilökohtaista kehitystä.  Motorisen harjoittelun lisäksi myös henkistä, sosiaalista ja kognitiivistä valmiutta tuetaan.

KP on maailmankuulu ja arvostettu kuntoutusmenetelmä. Pohjoismaissa sitä on sovellettu jo kymmenkunta vuotta . KP tuli Iso-Britannian kautta Norjaan jo 1996 ja ensimmäinen petö- keskus perustettin Hamarin kaupunkiin vuonna 1997. Norjan valtio on rahoittanut kuntoutusta vuodesta 2003. Samalla tavalla KP tuli Suomeen, Ruskeasuo-kouluun v. 1998 ja se on sen jälkeen ollut tärkeä osa liikuntavammaisten lasten opetuksessa. Lisää tietoa, https://www.edu.fi/erityinen_tuki/kouluvierailulla/arki_haltuun_kaikilla_aisteilla

Ensimmäinen Petö-kesäkurssi Vaasassa pidettiin vuonna 1999 Mussorin koulun järjestämänä. Sen jälkeen KP oli integroituna Mussorin koulun opetukseen vuoteen 2016 saakka, minkä jälkeen liikuntavammaisten lasten luokka lopetettiin taloudellisista syistä.