Mitä konduktiivinen pedagogiikka on

Konduktiivinen pedagogiikka (även kallad Petö–metoden efter upphovsmannen Andra´s Petö) on harjoittelua ryhmässä, jota vetää erityiskoulutettu pedagogi, josta käytetään termiä ”conductor”.  Henkilöt joilla on erilaisia aivovammoja esim. cerebral pares, MS, halvaus yms. voivat hyötyä treenimuodosta, joka tukee perinteistä kuntoutusta.

Harjoittelumuoto sopii kaikenikäisille. Harjoittelu tapahtuu pienissä ryhmissä. Suuri ryhmiä pyritään jakamaan ikäryhmittäin homogeenisiin ryhmiin, kuten taaperot, kouluikäiset, aikuiset jne.

Menetelmä on holistinen ja moniammatillinen. Träningen är individuellt utformad och syftar till att stödja personlig utveckling. I tillägg till motoriska färdigheter understödes psykisk, social och kognitiv utveckling.

Metoden har blivit världsberömd och är sedan länge erkänd i Skandinavien. Norska staten erkände metoden år 1999 och statlig finansiering för träningen började ges där år 2003. Via ett projekt kom metoden till Ruskeasuo-koulu i Helsingfors år 1998 och är sedan dess varit etablerad vid de statliga specialskolorna i Finland.

Sommaren 1999 hölls den första sommarkursen i konduktiv pedagogik i Vasa. Sedan dess har metoden varit integrerad i undervisningen vid Mussor skolas Rossgatan-enhet, med handledning från ungerska conductors.

Då det kom till kännedom att den s.k. petö-undervisningen vid Mussor-skola försvinner i och med läsåret 2016-2017 ansåg föreningsgrundarna det som mycket angeläget att försöka hitta lösningar för att det i framtiden ska kunna erbjudas alternativ för utveckling och stimulans till ovanstående grupp som på grund av mindre eller större funktionsnedsättning har mycket svårt att göra sin röst hörd.