Vad är konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik (även kallad Petö–metoden efter upphovsmannen Andra´s Petö) är träning i grupp med specialutbildad pedagogisk instruktör, även kallad ”conductor”.  Personer med olika typer av hjärnskador såsom cerebral pares, MS, stroke m.fl. kan dra nytta av träningsformen som är ett komplement till konventionell rehabilitering.

Träningsformen passar för olika åldrar. Träningen sker i små grupper. Vid större antal deltagare eftersträvas indelning i någorlunda åldershomogena grupper, såsom småbarn, skolbarn, vuxna osv.

Metoden är holistisk och multiprofessionell. Träningen är individuellt utformad och syftar till att stödja personlig utveckling. I tillägg till motoriska färdigheter understödes psykisk, social och kognitiv utveckling.

Metoden har blivit världsberömd och är sedan länge erkänd i Skandinavien. Norska staten erkände metoden år 1999 och statlig finansiering för träningen började ges där år 2003. Via ett projekt kom metoden till Ruskeasuo-koulu i Helsingfors år 1998 och är sedan dess varit etablerad vid de statliga specialskolorna i Finland.

Sommaren 1999 hölls den första sommarkursen i konduktiv pedagogik i Vasa. Sedan dess har metoden varit integrerad i undervisningen vid Mussor skolas Rossgatan-enhet, med handledning från ungerska conductors.

Då det kom till kännedom att den s.k. petö-undervisningen vid Mussor-skola försvinner i och med läsåret 2016-2017 ansåg föreningsgrundarna det som mycket angeläget att försöka hitta lösningar för att det i framtiden ska kunna erbjudas alternativ för utveckling och stimulans till ovanstående grupp som på grund av mindre eller större funktionsnedsättning har mycket svårt att göra sin röst hörd.

Conductive education (CE) eller på svenska konduktiv pedagogik (KP) är en etablerad holistisk habiliteringsmetod med nöjda användare över hela världen. Se t.ex. denna film från ett center med träning för barn   https://www.youtube.com/watch?v=GA2uMiBT3lI