Om föreningen

Föreningen grundades år 2016. Syftet är att främja lätt tillgängliga idrott- och utflyktmöjligheter. Syftet förverkligas genom att arrangera föreläsningar, evenemang och läger, där man kan utbyta information, utöva idrott, motionera, vistas i naturen samt understödja ett aktivt liv.

Föreningens första uppgift var att ordna en fem dag lång sommarkurs med Petö-träning. Kurs conductor var ungersk Aliz Petri från Moira Centre, som har redan jobbat i Finland i Mussor-skola.

Förening har nu tre målsättningar:

1. Öka möjligheter till naturupplevelser för funktionsnedsatta

2. Ordna minst en kurs i konduktiv pedagogik (Petö) varje år

3. Utöka handikappidrotten i Vasanejden